• Contributie.

De verschuldigde contributie wordt ieder jaar door de leden- tijdens de jaarvergadering aan het begin van het jaar- voor dat jaar vastgesteld.

Het vastgestelde bedrag (voor 2022 is dat € 200,00) dient te worden voldaan per half jaar of per jaar vooruit,naar keuze van het lid volgens onderstaand schema: 

Per half jaar         : vóór de 20e van februari en juli.

Per jaar                : vóór de 20e van februari.

 

 

Rekeningnummer van de vereniging: NL 50 INGB 0004 9079 99 , t.n.v. BSK BILJART SOCIETEIT KATWIJK

Betaal s.v.p. op tijd, de penningmeester moet ook op tijd de huur afdragen aan de verhuurder.